Autorska prava

 

Posetioci i korisnici drip.rs veb-sajta imaju pravo da se slobodno kreću kroz sajt i da koriste njegov sadržaj, ne kršeći zakonske regulative kojima se uređuje koršćenje sadržaja na internetu. Sva autorska prava (eng. copyright) koja se tiču tekstualnog, vizuelnog i audio sadržaja, kao i programerskog kôda i baze podataka, koji su korišćeni u izradi drip.rs veb-sajta polaže Drip Supply. Neovlašćena upotreba sadržaja sa sajta drip.rs, smatraće se povredom, odnosno, kršenjem autorskim prava, te Drip Supply, kao pravno lice, ima pravo da pokrene krivični postupak protiv subjekta koji je izvršio kršenje datih prava. Ukoliko smatrate da je drip.rs sajt povredio Vaša autorska prava, molili bismo Vas da kontaktirate DRIP tim putem slanja imejla na adresu hello@drip.rs, kako bi slučaj bio blagovremeno razrešen, odnosno, kako bi sadržaj bio uklonjen sa drip.rs sajta, nakon ustanovljavanje istinitosti same žalbe.

BESPLATNA ISPORUKA NA TERITORIJI SRBIJE
  • Instagram
  • Facebook
  • TikTok
  • Pinterest

©2020 by Drip Supply